RECURSOS MUNICIPAIS

Casa do Concello – Toural 1, 36141 – Vilaboa // Telfs: 986 708 215 – 986 708252

Sociosanitarios

[CENTRO MÉDICO TOURAL]
Centro Médico Toural .Ó lado do adro da Igrexa de Vilaboa (Toural)
Contacto: 986 679 229
Servicios: Médico Xeral, Pediatra, matrona e enfermería.
Horario: N/D

[CENTRO MÉDICO RIO MAIOR]
Contacto: 986 672 087
Servicios: Médico Xeral e enfermería.
Horario: N/D

[FARMACIA DE “O TOURAL”]
Contacto: 986 708 179
REY CARBALLEDA, ANTONIO
Toural Vilaboa 36140

[FARMACIA DE “RIO MAIOR”]
Contacto: 986 672 413
VERDE LUSQUIÑOS, ALBERTO L.
Rio Maior S/N – STA.Cristina de Cobres

[FARMACIA DE “SAN ADRIAN “]
Contacto:986 672768
ELENA CRESPO BERNÁRDEZ.L.
Pazos 15- S. Adrián de Cobres

Educativos

[COLEXIO PÚBLICO O TOURAL]
Contacto:986 708 341 Fax: 986 708 245
Servicios: Con aulas de Educación Infantil, aulas para educación primaria e aulas de ESO.

[COLEXIO PÚBLICO RIO MAIOR]
Colexio Rio MaiorContacto: 986 672 434
Servicios: Con aulas de educación primaria e aula de educación especial.

[GALESCOLA VILABOA ]
Contacto:986 090 149
mail: galescolavilaboa@igualdadebenestar.org
Servicios: Nenos/as 0-3 anos, con servizo de comedor.
Horario: 7:30 – 20:30

[ESCOLAS INFANTIS]
Paredes: […986 709 254]
Bértola: […986 708 651]
Figueirido: […986 709 278]
S. Adrián de Cobres: […986 672 390]
Sta. Cristina de Cobres: […986 672 572]

[ESCOLA DE MÚSICA DE VILABOA]
Inscrita no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia
Código do Centro: 36024999
Contacto: 627128 903

Sociais

[OMIX]
Funcións: A Oficina Municipal de Información Xuvenil é un servizo posto á túa disposición pola Concellería de Xuventude do teu concello onde podes atopar toda a información que a miúdo precisas e que non sabes onde buscar.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a 14:00 h.
mail:omix@vilaboa.org

[SERVICIOS SOCIAIS]

Funcións: informa, orienta e xestiona prestacións sociais de tódalas axudas que son concedidas pola Xunta, Deputación, Concello e outras entidades, e encargase da súa tramitación.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: Atención ó público: luns, mércores e venres de 9:00 a 14:30 h.
mail: ssociais@vilaboa.org

[EMPREGO]

Funcións: As súas actuacións están dirixidas principalmente ós desempregados.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a 14:00 h.
mail: emprego@vilaboa.org

[EMIGRACIÓN]
Funcións: Levan a cabo o Programa de Prevención e Integración para Colectivos Desfavorecidos do Concello de Vilaboa
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a a14:00

[ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL]

Funcións: Programar, organizar, dinamizar i evaluar proxectos de intervención social encamiñados ó desenrolo social, aplicando técnicas de dinámica de grupos e utilizando recursos comunitarios, culturais e de ocio e tiempo libre
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30
mail: info@vilaboa.org

[PIC (Punto de Información Catastral)]

Funcións: O Concello de Vilaboa ofrece o servizo de consulta e obtención de certificados catastrais telemáticos, coa finalidade entre outras de facilitar o exercicio do dereito de acceso dos cidadáns á información catastral. Estes certificados catastrais telemáticos producirán idénticos efectos aos certificados expedidos polos órganos da Dirección Xeral do Catastro con sinatura manuscrita. O Concello de Vilaboa asumiu con este PIC (Punto de Información Catastral) o papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ao que poderá subministrar toda a información que sobre o mesmo exista na base de datos nacional do Catastro.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.
mail: info@vilaboa.org

Humanos

[POLICIA LOCAL]

Funcións: Corpo de seguridade que ten o seu ámbito de actuación dentro do concello, desempeñando funcións como: – Ordenar e dirixi-lo tráfico. – Prestar auxilio en caso de accidentes. – Vixilar espacios públicos, edificios, instalacións. – Realizar funcións administrativas en relación ca normativa municipal.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.

[RECADACIÓN]

Funcións: A oficina de recadación é a encargada do cobro de tódolos tributos, multas, etc., como son : – Recollida de Lixo – Impostos sobre vehículos – Impostos sobre bens inmobles ( Contribución ). – …
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 9:00 a 13:30 h

[REXISTRO]

Funcións: A función da oficina de Rexistro é administrar a entrada e saída de documentos ó concello. Cada documento procedente do exterior, sexa cal sexa o seu destino dentro do concello, debe pasar pola oficina de rexistro para que quede constancia da súa chegada ao concello. O Rexistro Xeral a través do sistema de Xanela Única dá entrada á documentación dirixida ao resto das Administracións Públicas.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
Horario: 8:30 a 14:30 h.

[URBANISMO]

Funcións:
Información: información ó Público, redacción das informacións urbanísticas que se soliciten e actas de liña e rasante.
Disciplina e intervención administrativa: inspeccións, funcións técnicas e administrativas de actividades, licenzas e comunicacións previas de obras, primeiras ocupacións, expedientes sancionadores e de reposición da legalidade.
Planeamento: tramitación de modificacións do Plan Xeral, Plans Parciais, Estudos de Detalle, instrumentos de xestión.
Obras públicas: redacción de proxectos e memorias de obras públicas, dirección e supervisión de obras públicas
Contacto: Concello 986 708 215
Horario: Oficinas: de 9:00 a 14:00 h.

Arquitecto municipal: atención ao público só mediante cita previa (https://vilaboa.sedelectronica.es/citaprevia)

[INTERVENCIÓN]

Funcións: A Oficina de Intervención é a encargada de levar a cabo a contabilidade e o control e a fiscalización interna da xestión económico-financeira e presupuestaria.
Contacto: Concello 986 708 215 / 986 708 252
mail: intervencion@vilaboa.org

Socioculturais e deportivos


[PAVILLÓN DO TOURAL]

Pavillón Toural, en frente ó cimiterio de Vilaboa.
Contacto: 629 420 543

>> Rítmica Arnela
Pavillón Toural,.
Contacto:  649 599 386 – (Minia)

[PAVILLÓN DE RIO MAIOR]
Pavillón Sta. Cristina de cobres.
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

[LOCAL SOCIAL DE PAREDES]
Paredes; Añexo escola infantil
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

[LOCAL SOCIAL DE O PICHO]
O Picho
Preto antiga Escola Unitaria
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

[LOCAL SOCIAL DE STA. CRISTINA]
Sta. CristinaÓ lado da Igrexa
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

[LOCAL SOCIAL DE FIGUEIRIDO]
FigueiridoAntiga escola infantil ( O lado da Ponte que cruza a N550)
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

[LOCAL SOCIAL DE BÉRTOLA]
Bértola (Ó lado da escola unitaria)
Contacto (Concello)986 708 215 / 986 708 252

[BANDA DE MÚSICA DE VILABOA]
Contratación: 627 128 903

Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies